MPS-Certificering: Een stap richting duurzame tuinbouw

In de huidige tuinbouwsector is duurzaamheid geen trend, maar een noodzaak. Milieubewustzijn en duurzame praktijken vormen de kern van een toekomstbestendige sector. MPS-certificering (Milieu Programma Sierteelt) speelt een sleutelrol in deze transitie door kwekerijen een raamwerk te bieden om hun duurzaamheidsinspanningen te meten, te beheren, en te verbeteren. Dit uitgebreide overzicht verkent de fundamenten van MPS-certificering en benadrukt het belang ervan voor de tuinbouwsector.

De basis van MPS-Certificering

MPS-certificering is ontwikkeld om de duurzaamheidsprestaties van kwekerijen transparant te maken. Het systeem biedt een reeks standaarden en richtlijnen voor kwekerijen om hun milieu-impact te minimaliseren. De kern van MPS-certificering ligt in de registratie en beoordeling van diverse bedrijfsaspecten:

 • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen: Het nauwkeurig bijhouden van het gebruik van chemische en organische middelen is essentieel. MPS stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven en efficiënte toepassingsmethoden.
 • Waterbeheer: Efficiënt watergebruik en het minimaliseren van watervervuiling zijn belangrijke componenten. MPS beoordeelt hoe kwekerijen waterbronnen beheren, recycleren en zuiveren.
 • Energiegebruik: Het verminderen van het energieverbruik en het inzetten van duurzame energiebronnen wordt binnen MPS aangemoedigd. Het betreft het meten van energie-efficiëntie en de overstap naar groenere alternatieven.
 • Afvalbeheer en recycling: Het verminderen van afvalproductie en het bevorderen van recyclingpraktijken zijn cruciaal voor MPS-certificering. Dit omvat het beheer van organisch afval, verpakkingsmaterialen en restproducten.

Meer informatie over MPS is te vinden op hun website: https://my-mps.com/

De voordelen van MPS voor kwekerijen

MPS-certificering biedt kwekerijen meerdere voordelen:

 • Verbeterde milieuprestaties: Door te voldoen aan MPS-standaarden, kunnen kwekerijen hun ecologische voetafdruk significant verminderen.
 • Marktvoordeel en klantvertrouwen: MPS-certificering dient als bewijs van duurzaamheidsinspanningen, wat het vertrouwen van klanten en afnemers kan vergroten.
 • Operationele efficiëntie: De focus op duurzame praktijken kan leiden tot kostenbesparingen, bijvoorbeeld door efficiënter gebruik van middelen en vermindering van afval.
 • Internationale erkenning: MPS-certificering wordt wereldwijd erkend, wat de exportmogelijkheden voor kwekerijen kan vergroten.

De uitdagingen van MPS voor kwekerijen

Ondanks de voordelen, staan kwekerijen voor uitdagingen bij het implementeren van MPS-standaarden. De diversiteit van teeltprocessen, variërende milieuomstandigheden en de noodzaak voor nauwkeurige dataregistratie kunnen initieel als obstakels worden ervaren. Echter, deze uitdagingen bieden ook kansen voor innovatie, procesverbetering en het ontwikkelen van een sterkere marktpositie.

FloraBatch en MPS-Certificering

Aan het einde van deze duurzaamheidsreis staat FloraBatch klaar om kwekerijen te ondersteunen bij het efficiënt beheren van hun MPS-registratie en certificeringsproces. FloraBatch, een geavanceerd teeltmanagementsysteem, biedt functionaliteiten die specifiek zijn ontworpen om het registratieproces te vereenvoudigen. Dit omvat:

 • Automatisering van dataregistratie: FloraBatch maakt het gemakkelijk om het gebruik van middelen en partijinformatie te registreren en te monitoren.
 • Real-time inzichten: Door middel van real-time data kunnen kwekerijen snel inspelen op veranderingen, en bijsturen met middelen waar nodig.
 • Rapportage en analyse: FloraBatch biedt uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden, waardoor kwekerijen hun duurzaamheidsprestaties kunnen evalueren en verbeteren.

In combinatie met de kracht van MPS-certificering, stelt FloraBatch kwekerijen in staat om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, hun operationele efficiëntie te verhogen en een sterke, groene merkidentiteit te ontwikkelen. Ben jij nu benieuwd of FloraBatch ook wat voor jou kwekerij kan betekenen? Vraag dan nu een demo aan via deze link.

Eventueel ook interessant

Implementatie van circulaire kas in je kwekerij: Een stapsgewijze handleiding

Deze gids biedt een gedetailleerde, stapsgewijze benadering om kwekers te helpen bij de overgang naar duurzamere methoden, met een focus op het maximaliseren van efficiëntie, het verminderen van afval en het verlagen van de ecologische voetafdruk.

FloraBatch: Een webbased kwekerij systeem

Ontdek Florabatch, het innovatieve webbased kwekerij systeem dat speciaal ontworpen is om de moderne tuinbouw te transformeren, door het bieden van een gebruiksvriendelijke en volledig aanpasbare oplossing voor potplantkwekers.

The Plant Company over FloraBatch

"FloraBatch heeft ons snel geholpen bij het opzetten van een effectieve planning en monitoringssysteem voor onze nieuwe kwekerij in Virginia, waardoor we waardevolle data hebben verzameld en overwegen nu zelfs de FloraApp voor productontwikkeling te gebruiken."