Implementatie van circulaire kas in je kwekerij: Een stapsgewijze handleiding

Het implementeren van circulaire kas in een kwekerij vereist een strategische aanpak en betrokkenheid op lange termijn. Deze gids biedt een gedetailleerde, stapsgewijze benadering om kwekers te helpen bij de overgang naar duurzamere methoden, met een focus op het maximaliseren van efficiëntie, het verminderen van afval en het verlagen van de ecologische voetafdruk. Aan het einde van dit artikel bespreken we hoe een systeem zoals FloraBatch dit proces kan ondersteunen.

Stap 1: Diagnose en Planning

Begin met een nulmeting

 • Watergebruik: Meet het totale waterverbruik in liters per dag en identificeer bronnen zoals irrigatie, verdamping, en reiniging.
 • Energieverbruik: Noteer de kilowatturen (kWh) verbruikt door verwarming, verlichting, en andere kasfaciliteiten.
 • Meststoffen en Chemicaliën: Houd de hoeveelheid en type gebruikte meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bij.
 • Afvalproductie: Quantificeer de hoeveelheid plantaardig afval, verpakkingsmateriaal, en andere niet-hergebruikte materialen.

Voorbeeld: Een kwekerij merkt op dat 20% van het irrigatiewater niet wordt opgenomen door de planten en verloren gaat door verdamping of runoff. Dit wordt een focuspunt voor verbetering.

Stel doelen

 • Korte termijn: Verminder waterverbruik met 10% binnen één jaar door druppelirrigatie en betere bodemvochtigheidssensoren.
 • Lange termijn: Bereik een zero-waste operatie binnen vijf jaar door alle plantaardig afval te composteren of te hergebruiken.

Stap 2: Waterbeheer

Om het watergebruik te verbeteren kan je de volgende dingen toepassen op je kwekerij:

 • Installeer druppelirrigatiesystemen die water direct bij de wortelzone afleveren, waardoor verdamping en runoff worden geminimaliseerd.
 • Implementeer een systeem voor het verzamelen van regenwater van kasdaken voor hergebruik.
 • Zet een waterbehandelingssysteem op om afvalwater te zuiveren tot het geschikt is voor irrigatie.

Stap 3: Energie-efficiëntie

Om de energie-efficiëntie te verbeteren kan een kwekerij denken aan de volgende oplossingen:

 • Installeer zonnepanelen op de daken van kassen en gebruik de opgewekte elektriciteit voor de stroomvoorziening van de kas.
 • Verbeter de isolatie met dubbelwandige panelen of thermische gordijnen die ‘s nachts kunnen worden gesloten om warmteverlies te verminderen.
 • Optimaliseer de klimaatcontrole met automatische systemen die temperatuur en luchtvochtigheid reguleren op basis van de behoeften van de planten.

Stap 4: Materiaal- en afvalbeheer

Om materiaal en afval te recyclen kan je denken aan de volgende aanpak.

 • Richt een composthoop in voor het verwerken van plantaardig afval tot een rijke organische meststof.
 • Onderzoek de mogelijkheid om gewasresten te verwerken tot biobased producten, zoals bio-verpakkingen.
 • Vervang eenmalig gebruik plastic potten door biologisch afbreekbare of herbruikbare alternatieven.
 • Werk samen met leveranciers om bulkleveringen te ontvangen en verpakkingsmateriaal te verminderen.

Stap 5: Biologische bestrijdingsmethoden

Om het gebruik van giftige gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren heb je als kwekerij de volgende opties:

 • Zet natuurlijke vijanden in, zoals lieveheersbeestjes tegen bladluizen, als onderdeel van uw plaagbestrijdingsstrategie.
 • Gebruik feromonenvallen en gewasrotatie om plagen en ziekten te beheersen zonder chemische middelen.

Stap 6: Monitoring, evaluatie en aanpassing

Datagestuurd beheer

 • Monitor de effecten van geïmplementeerde veranderingen met behulp van sensoren en software voor gegevensanalyse.
 • Evalueer periodiek de voortgang ten opzichte van de gestelde doelen en stel strategieën bij op basis van verzamelde data.

Continue verbetering

 • Blijf op de hoogte van de laatste duurzame technologieën en praktijken binnen de glastuinbouw door onze blog in de gaten te houden.
 • Stimuleer feedback en ideeën van medewerkers om continue verbetering en innovatie te bevorderen.

Stap 7: Toepassing van FloraBatch in je bedrijfsvoering

Aan het einde van dit proces kunnen kwekers overwegen hoe een systeem zoals FloraBatch kan helpen bij het beheren en optimaliseren van hun circulaire praktijken. Door het bieden van geavanceerde datamanagement- en analysetools, kan FloraBatch kwekers ondersteunen in het efficiënt monitoren van hun hulpbronnen, het verbeteren van teeltplanning en -uitvoering, en het faciliteren van duurzame besluitvorming.

Het implementeren van deze stappen zal niet alleen helpen bij het verminderen van de ecologische voetafdruk van een kwekerij, maar ook bij het verhogen van de algehele efficiëntie en mogelijk het openen van nieuwe markten voor duurzaam geproduceerde producten. Door proactief circulaire praktijken aan te nemen, positioneren kwekers zichzelf als leiders in duurzaamheid binnen de sector.

Voor meer informatie over hoe FloraBatch uw circulaire praktijken kan ondersteunen, bezoek FloraBatch’s website.

Eventueel ook interessant

Hoe de FloraApp je tijd kan besparen in je kas

De FloraBatch Mobiele App de manier waarop je gegevens in je kas beheert revolutioneert, met eenvoudige scans en klikken die complexe teeltadministratie veranderen in een fluitje van een cent.

Florabatch zet grote stap in ruimte optimalisatie

Ontdek de toekomst van efficiëntie in teelt management met de vernieuwde module van FloraBatch: Ruimtebezetting. Met deze moderne toevoeging aan ons pakket bieden we een geheel nieuwe manier om jouw ruimte te beheren en te optimaliseren.

HortiContact 2024 was een succes!

Horti Contact was een bruisend succes voor FloraBatch, vol verrijkende gesprekken met kwekers en partners, die nieuwe inzichten en inspiratie boden voor eenvoudiger telen.