De top 5 glastuinbouw innovaties van 2024

De glastuinbouwsector is constant in beweging, gedreven door innovatie en technologische vooruitgang. In 2024 zien we enkele baanbrekende ontwikkelingen die niet alleen de efficiëntie en productiviteit van kwekerijen verbeteren, maar ook bijdragen aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Hieronder verkennen we de top vijf innovaties die dit jaar de glastuinbouw gaan transformeren.

1. Circulaire kassen: Naar een duurzame toekomst

De ontwikkeling van circulaire kassen is een van de meest opmerkelijke innovaties in de glastuinbouw. Deze kassen zijn ontworpen om een gesloten kringloopsysteem te vormen, waarbij water en voedingsstoffen worden gerecycled. Dit resulteert in een efficiënter gebruik van bronnen en minder afval, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van de sector.

Enkele belangrijke voordelen zijn:

 • Vermindering van afval: Door recycling van water en voedingsstoffen wordt verspilling geminimaliseerd.
 • Duurzaamheid: Deze kassen verminderen de ecologische voetafdruk van de teelt.
 • Kostenbesparing: Lagere operationele kosten door efficiënter gebruik van hulpbronnen.

Lees meer over deze innovatie in “Circulaire Kas” of bekijk onze stapgewijze benadering om jouw kwekerij duurzamer te maken in “Implementatie van circulaire kas in je kwekerij: Een stapsgewijze handleiding“.

2. 5G en IoT in de kas: Een digitale revolutie

De integratie van 5G-technologie en IoT (Internet of Things) apparaten in kassen is een game-changer voor de sector. Deze technologieën bieden verbeterde connectiviteit en geavanceerde dataverwerking, wat leidt tot meer efficiëntie en betere besluitvorming.

Voordelen van deze technologie omvatten:

 • Realtime gegevensanalyse: Verbeterde besluitvorming op basis van nauwkeurige, realtime data.
 • Automatisering: Verhoogde efficiëntie door automatisering van processen.
 • Energiebeheer: Betere controle over energieverbruik, wat leidt tot kostenbesparing.

Voor meer informatie, zie “5G-technologie in de Kas“.

3. Autonome teelttechnologieën: De toekomst van arbeid

De verschuiving naar autonome teelttechnologieën heeft grote gevolgen voor de arbeidsstructuur binnen de glastuinbouw. Robots en geautomatiseerde systemen nemen routinematige taken over, zoals oogsten en ziektebestrijding. Dit verandert de rol van de teler, die zich nu meer kan richten op het beheer en de optimalisatie van deze technologieën.

Deze ontwikkeling brengt belangrijke voordelen met zich mee:

 • Arbeidsbesparing: Vermindert de noodzaak voor handarbeid, wat tijd en kosten bespaart.
 • Verhoogde nauwkeurigheid: Robots kunnen taken met een grotere precisie uitvoeren dan mensen.
 • Verbeterde gewaskwaliteit: Door constante en nauwkeurige monitoring en interventie.

Meer over deze verschuiving in arbeid lees je in “Autonome Teelttechnologieën

4. Innovatieve belichting en energieschermen: Energie efficiëntie

Het gebruik van geavanceerde LED-verlichting en energiebesparende schermen in kassen heeft geleid tot een aanzienlijke reductie in het energieverbruik. Deze technologieën bieden een geoptimaliseerd groeiklimaat voor planten, terwijl ze de operationele kosten drukken.

De voordelen van deze technologische vooruitgang omvatten:

 • Energie-efficiëntie: LED-verlichting verbruikt aanzienlijk minder energie dan traditionele verlichtingsmethoden.
 • Verbeterd klimaatbeheer: Energieschermen helpen om de temperatuur en vochtigheid in de kas te reguleren.

Voor diepgaande informatie, bezoek “Energieschermen en LED-belichting“.

5. Geothermische energie: Naar een emissievrije kas

De implementatie van geothermische energiebronnen in de glastuinbouw is een stap naar een volledig duurzame en emissievrije teelt. Deze bronnen voorzien kassen van schone, hernieuwbare energie, wat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert.

De belangrijkste voordelen van deze energiebron zijn:

 • Duurzaamheid: Helpt de glastuinbouwsector om klimaatneutraal te worden.
 • Langetermijnkostenbesparing: Hoewel de initiële investering hoog kan zijn, levert geothermische energie op de lange termijn aanzienlijke kostenbesparingen op.

Lees verder over deze ontwikkeling in “Geothermische Energie in de Kas“.

Conclusie

Deze innovaties in 2024 markeren een spannende tijd voor de glastuinbouw. Ze beloven niet alleen een efficiëntere en productievere toekomst voor kwekers, maar ook een duurzamere en milieubewuste benadering van voedselproductie. Met deze ontwikkelingen blijft de Nederlandse glastuinbouwsector aan de voorhoede van landbouwinnovatie en -technologie.

Mocht je geïnspireerd zijn door deze innovaties en op zoek zijn naar manieren om je eigen glastuinbouwpraktijken te verbeteren, overweeg dan FloraBatch. FloraBatch is een teeltmanagement systeem ontworpen om meer grip te krijgen op je teelt en daarmee je kwekerij efficiënter, productiever en duurzamer maken. Bezoek FloraBatch om meer te ontdekken over onze oplossing en hoe we je kunnen helpen bij het realiseren van je teeltambities.

Eventueel ook interessant

Implementatie van circulaire kas in je kwekerij: Een stapsgewijze handleiding

Deze gids biedt een gedetailleerde, stapsgewijze benadering om kwekers te helpen bij de overgang naar duurzamere methoden, met een focus op het maximaliseren van efficiëntie, het verminderen van afval en het verlagen van de ecologische voetafdruk.

MPS-Certificering: Een stap richting duurzame tuinbouw

MPS-certificering is ontwikkeld om de duurzaamheidsprestaties van kwekerijen transparant te maken. Het systeem biedt een reeks standaarden en richtlijnen voor kwekerijen om hun milieu-impact te minimaliseren.

FloraBatch: Een webbased kwekerij systeem

Ontdek Florabatch, het innovatieve webbased kwekerij systeem dat speciaal ontworpen is om de moderne tuinbouw te transformeren, door het bieden van een gebruiksvriendelijke en volledig aanpasbare oplossing voor potplantkwekers.